Byznys Report

Byznys report ukazuje výsledky jednotlivých Zakázek a Klientských režií. Skutečné hodnoty (Výnosy, Náklady a čas) jsou porovnávány se schválenými Klientskými rozpočty. Problematická místa Zakázek jak pod fakturování, vyšší náklady, více hodin, jsou zvýrazněny červeně a ihned zaujmout Vaši pozornost. Report obsahuje všechny Zakázky a Klientské režie. Jedna řádka znázorňuje jednu Zakázku nebo Klientskou režii.

Report obsahuje všechny Zakázky a Klientské režie. Jedna řádka znázorňuje jednu Zakázku nebo Klientskou režii. Jedna řádka znázorňuje jednu Zakázku nebo Klientskou režii.

Detailní vysvětlení hodnot v každém sloupci:

Tržby rozpočtované jejich výše je určena Klientským rozpočtem. jejich výše je určena Klientským rozpočtem. Je to částka, která by měla být fakturována celkově Klientovi.
Přímé Tržby je to částka výnosů, která již byla fakturována Klientovi.
Náklady rozpočtované jejich výše je určena Klientským rozpočtem. Je to výše všech očekávaných (rozpočtovaných) nákladů od externích Dodavatelů.
Náklady objednané jejich výše je určena Dodavatelskou objednávkou. Je to část nákladů, která již byla objednána od externích Dodavatelů.
Přímé Náklady je to částka nákladů, která již byla fakturována od Dodavatelů.
Marže rozpočtovaná její výše je určena Klientským rozpočtem. Je to rozdíl mezi rozpočtovanými Tržbami a rozpočtovanými Náklady.
Hrubá Marže je určena skutečnými hodnotami. Je to rozdíl mezi přímými Tržbami a přímými Náklady.
Hodiny rozpočtované jejich výše je určena Klientským rozpočtem. Je to počet pracovních hodin, který byl rozpočtován Klientovi.
Vykázané hodiny počet pracovních hodin, které byly vykázány zaměstnanci.
Práce rozpočtovaná její výše je určena Klientským rozpočtem. Peněžní vyjádření rozpočtovaných hodin (Rozpočtované hodiny x Hodinové sazby).
Náklady Práce počet pracovních hodin (výkazů času) vykázaných zaměstnanci v peněžním vyjádření (Vykázané hodiny x hodinové sazby zaměstnanců*)
Hrubý Zisk
Měna je Reportingová měna.

* Hodinová sazba zaměstnanců je nastavena v nastavení každého uživatele v Konfiguraci.

Každý report umožňuje snadné filtrování dat. Takže můžete snadno vidět pouze vaše zvolená data.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu