Wprowadź podstawowe dane firmy

Najpierw otwórz firmę, której dane chcesz edytować. Przeczytaj więcej w artykule Znajdź firmę.

1.Kliknij przycisk edycji.

2. Kliknij na zakładce Szczegóły.

3. Uzupełnij wszystkie dane w zakładce Szczegóły. Pola obligatoryjne podkreślone są na czerwono (mogą się różnić się w zależności od ustawień agencji).

Przemysł Wybierz branżę, w której działa firma.
Tagi Wprowadź wybrane tagi. Możesz z nich skorzystać, aby w łatwy sposób Znaleźć firmę.
Konto bankowe Wprowadź wszystkie dane konta bankowego. System Teamogy automatycznie uzupełni dane bankowe na fakturach kosztowych przypisanych do danej firmy (dostawcy).

4. Po uzupełnieniu wszystkich danych naciśnij guzik ZAPISZ .

5. Idealnie! Szczegóły dotyczące firmy zostały uzupełnione.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu