Přiřazení transakcí na finanční doklady

V záložce Bankovní transakce (1) jsou zobrazeny všechny transakce seřazené podle jednotlivých účtů. Ve sloupci Nepřiřazeno (2) je vidět nepřiřazená hodnota každé transakce.

Bank transactions overview
K přiřazení transakcí na doklady může dojít:

1. Automaticky, je-li splněna podmínka pro automatické přiřazení transakcí na doklady. Standardně je nastaveno (podmínku lze individuálně upravit), že se automaticky páruje transakce, ke které:

    • V případě kreditu existuje klientská faktura se shodným referenčním číslem a zároveň hodnota transakce je menší nebo rovna zbývající částce k úhradě dané faktury (částka k úhradě minus již připsané transakce)
    • V případě debetu existuje dodavatelská faktura se shodným referenčním číslem a zároveň hodnota transakce je rovna zbývající částce k úhradě dané faktury (částka k úhradě minus již připsané transakce)

2. Manuálně, kdy ručně přiřadíte transakci na vybraný finanční doklad / doklady.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu