O podzadaniach

Podzadania są częściami zadania. Są sposobem na podzielenie jednego zadania na wiele zadań dla większej liczby osób i mają swój własny przydział czasu. Nadal będziesz mieć w głównym zadaniu pogląd na postęp każdego podzadania.

Podzadania zmniejszają pierwotny przydział czasowy zadań. Wyobraź sobie sytuację, w której na główne zadanie masz 5 godzin. Tworzysz pierwsze podzadanie dla jednego ze swoich współpracowników i przeznaczasz na nie 2 godziny. W zadaniu głównym pozostaną tylko 3 godziny alokacji. I tak samo jest dla innych podzadań.

Podzadania dziedziczą numer głównego zadania. Jeżeli numerem głównego zadania jest T-00123, utworzone podzadanie otrzyma numer T-00123.1. Podzadania są wyświetlane w tym samym widoku co zadania (tylko liczba wskazuje, że jest to zadanie podrzędne).

Data rozpoczęcia termin rozpoczęcia prac nad podzadaniem. Możesz określić datę, a także dokładną godzinę.
Data końcowa termin zakończenia prac nad podzadaniem, to deadline. Możesz określić datę, a także dokładną godzinę.
Odpowiedzialny osoba, która pracuje nad podzadaniem i jest odpowiedzialna za jego realizację.
Uczestnik osoba współpracująca z osobą odpowiedzialną nad podzadaniem.
Właściciel osoba, która jest właścicielem podzadania (zdecydowała się je utworzyć).
Przydział liczba godzin, które są przeznaczone na podzadanie.

[Podzadania są domyślnie wyłączone. Skontaktuj się z naszym supportem, jeśli chcesz aktywować tę funkcję.]

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu