O Dílčích úkolech

Dílčí úkoly jsou součástí Úkolů. Jsou způsob, jak rozdělit jeden Úkol mezi více Dílčích úkolů pro více lidí zahrnující jejich vlastní časovou alokaci. Budete mít přehled z hlavního úkolu o každém Dílčím úkolu.

Dílčí úkoly snižují alokaci hlavního Úkolu. Představte si situaci, kde máte alokaci 5 hodin pro hlavní Úkol. Vytvořili jste první Dílčí úkol pro jednoho z vašich kolegů a alokace byla 2 hodiny. Hlavní Úkol nyní má alokaci pouze 3 hodiny. A takhle to platí i pro další Dílčí úkoly.

Dílčí úkoly dědí číslo po hlavním Úkolu. Pokud je číslo Úkolu T-00123, vytvořený Dílčí úkol bude mít T-00123.1. Dílčí úkoly jsou zobrazeny ve stejném pohledu jako Úkoly (pouze číslo indikuje, že se jedná o Dílčí úkol).

Start Datum, kdy může být práce na Dílčím úkolu započata. Můžete specifikovat datum a také i přesný čas.
Konec Datum, kdy by práce na Dílčím úkolu měla být dokončena. Je to deadline. Můžete specifikovat datum a také i přesný čas.
Zodpovědný člověk, který pracuje na Dílčím úkolu a je zodpovědný za jeho zhotovení.
Účastník člověk, který spolupracuje se zodpovědným na Dílčím úkolu.
Vlastník člověk, který vlastní Dílčí úkol (rozhodl o vytvoření Dílčího úkolu)
Alokace počet hodin, které jsou alokovány na daný Dílčí úkol.

[V základním nastavení jsou dílčí úkoly vypnuté. Kontaktuje náš support, pokud chcete funcki aktivovat.]

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu