Statusy zadań – układ

Widok statusy zadań ułatwia koordynację zadań i ich statusów Łatwo jest sprawdzić status zadania wszystkich / wybranych pracowników w ciągu kilku sekund.

Opis kolumn

Po pierwsze, znajdziesz tu nazwisko pracownika (np. Frank Sample, George Simon), który jest przypisany do zadania. Mała liczba obok nazwiska to liczba zadań przypisanych do tej osoby.

Status wskazuje, na jakim etapie prac jest dane zadanie. Domyślnie istnieje pięć typów statusu: (1) Oczekujący, (2) Otwarty, (3) W procesie, (4) Gotowe i (5) Zamknięty, ale każda agencja może dostosowywać statusy do swoich potrzeb.

„Frank Sample” ma jedno zadanie o statusie Otwarte. Oto przewodnik, jak zmienić status zadania w tym widoku.

Opis zadania (6)

Wskazówka: dla lepszego zrozumienia spójrz na „Franka Sample”.

Numer zadania – oznaczenie numeryczne (T-00008)

Koniec – data i godzina, kiedy zadanie powinno zostać zakończone. (Uwaga: jeśli data i godzina są czerwone – zadanie jest po terminie).

Nazwa zadania – projekt plakatu, pierwsze pomysły projektowe itp.

W ostatnim wierszu znajdują się trzy nazwy użytkowników.

Account jobu – Użytkownik, który utworzył zadanie. Zawsze jest to nazwisko po lewej stronie. W naszym przypadku – John Smith.

Właściciel– użytkownik odpowiedzialny za zadanie. Jest to zawsze imię pośrodku. W naszym przypadku – Frank Sample.

Supervisor zadania – Użytkownik, który powinien zostać powiadomiony o zadaniu. Zawsze jest to nazwisko po prawej stronie. W naszym przypadku – Edward Rusley.

Jedno kliknięcie i podwójne kliknięcie.

W widoku Statusy zadań rozróżniamy jedno kliknięcie i podwójne kliknięcie. Zobacz gify poniżej, aby zrozumieć różnicę.

Użyj jednego kliknięcia, aby wykonać szybkie działania. Spróbuj zaraportować nowy Timesheet.

Otwórz zadanie, klikając dwukrotnie.

Porady i triki

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu