Rozložení Stavu úkolů

Stavy úkolů pomáhají ke koordinaci Úkolů a jejich stavů. Je to velmi jednoduché zkontrolovat Stav úkolů všech/vybraných zaměstnanců v pár sekundách.

Popis kolonek

Nejprve je tady jméno zaměstnance (např. Frank Sample, George Simon), kterému byl Úkol přiřazen. Malé číslo vedle jména je počet Úkolů přidělených dané osobě.

Stav indikuje v jaké fázi je Úkol. Ve výchozím nastavení máme pět statusů: (1) Čeká, (2) Otevřeno, (3) Zpracování, (4) Hotovo a (5) Uzavřeno, ale každá agentura může upravit název stavu i jejich počet dle vlastních potřeb.

Frank Sample má jeden Úkol se stavem Otevřeno. Zde je návod na to, jak změnit Stav úkolu v tomto pohledu.

Popis Úkolu (6)

Tip Pro lepší porozumění se podívejte na uživatele ‘Frank Sample’.
Číslo Úkolu číselná řada (T-00008)
Uzávěrka datum a čas, kdy má být Úkol dokončen. (Poznámka: Pokud datum a čas jsou červeně – Úkol je po deadlinu.)
Jméno Úkolu Design plakátu, první návrhy designu, atd.

V poslední řadě jsou tady tři jména uživatelů.

Vlastník Uživatel, který Úkol vytvořil. To je vždy jméno nalevo. V našem případě – John Smith.
Zodpovědný Uživatel, který je za Úkol zodpovědný. To je vždy jméno uprostřed. V našem případě – Frank Sample.
Referent Uživatel, který by měl být o Úkolu informován. To je vždy jméno napravo. V našem případě – Edward Rusley.

Jeden klik & Dvojitý klik

V pohledu Stavy úkolů rozlišujeme mezi jedním klikem a dvojitým klikem. Koukněte na GIF níže k pochopení rozdílů.

Jeden klik použijte pro rychlé akce. Zkuste nový výkaz času.

Otevřete Úkol pomocí dvojitýho kliku.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu