Provozní Report

Provozní report ukazuje agenturní Provozní náklady přiřazené k jednotlivým Interním režiím. Porovnává to rozpočtované hodnoty individuálních Interních režií se skutečnými náklady. Kromě toho je zobrazován čas strávený na interních projektech.

Tento report ukazuje všechny Interní režie – jeden řádek reprezentuje jednu Interní režii. Skutečné hodnoty jednotlivých režií jsou provozní náklady přiřazené k těmto režiím.

Tržby rozpočtované jejich výše je určena Klientským rozpočtem. Je to částka, která by měla být vyfakturována třetí straně. Používá se to pro případy „pře-fakturování“ nájmu nebo dalších služeb právnickým osobám.
Přímé Tržby je to částka, která již byla vyfakturovaná třetím stranám.
Náklady rozpočtované jejich výše je určena Klientským rozpočtem. Je to výše všech očekávaných (rozpočtovaných) nákladů od externích Dodavatelů.
Náklady objednané jejich výše je určena Dodavatelskou objednávkou. Je to část nákladů, která již byla objednána od externích Dodavatelů.
Přímé Náklady je to částka nákladů, která již byla fakturována od Dodavatelů.
Marže rozpočtovaná její výše je určena Klientským rozpočtem. Je to rozdíl mezi rozpočtovanými Tržbami a rozpočtovanými Náklady.
Hrubá Marže je určena skutečnými hodnotami. Je to rozdíl mezi přímými Tržbami a přímými Náklady.
Práce rozpočtovaná její výše je určena Klientským rozpočtem. Peněžní vyjádření rozpočtovaných hodin (Rozpočtované hodiny x Hodinové sazby).
Náklady Práce počet pracovních hodin (výkazů času) vykázaných zaměstnanci v peněžním vyjádření (Vykázané hodiny x hodinové sazby zaměstnanců*)
Hrubý zisk ukazuje skutečný zisk Interní režie, zahrnuje také práci zaměstnanců. Je to rozdíl mezi Přímé Tržby – Přímé náklady (Externí dodavatelé) – Pracovní náklady (Zaměstnanci)
Měna je reportingová měna.

* Hodinová sazba zaměstnanců je nastavena v nastavení každého uživatele v Konfiguraci.

Každý report umožňuje snadné filtrování dat. Takže můžete snadno vidět pouze vaše zvolená data.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu