Klientská opravná faktura

Klientská opravná faktura slouží pro korekci již existující klientské faktury.

V Klientské oprávné faktuře máte tři tabulky. Před korekcí, Korekce a Po korekci.

Co může být změněno v Klientské opravné faktuře?

Počet a jednotková cena. Zadejte množství, snižte nebo zvyšte cenu, Teamogy automaticky spočítá hodnoty korekce a hodnotu po korekci.

Klientské zálohové daňové doklady splňují všechny zákonné požadavky:

  • Sazby DPH
  • Právní texty
  • Číselné řady (dle přání)

Podívejte se na GIF níže, abyste viděli, jak vytvořit Klientskou opravnou fakturu.

sales-correction-invoice

Klientská opravná faktura pracuje se třemi tabulkami: Před korekcí, Korekce a Po korekci. Na jednotlivé tabulky se podíváme níže.

correction-table

1. Tabulka – Před korekcí, znázorňuje původní klientskou fakturu a nelze jí editovat.

2. Tabulka – Korekce je klíčovou tabulkou, kam se zapisují veškeré opravy klientské faktury. Tyto opravy se týkají množství a ceny. Do oprav se nevpisuje nové celkové množství nebo nová cena, ale zapisuje se jednotková změna ceny/o kolik se změnilo množství oproti původnímu stavu. Touto změnou může být také pokles (do tabulky vpíšete číslo s mínusem) množství nebo jednotkové ceny.

V této tabulce ve sloupci Částka bez DPH je automaticky vypočítána celková změna hodnoty jednotlivých položek. Tato hodnota je spočítána jako rozdíl mezi celkovou hodnotou dané položky Po korekci a Před korekcí (v tabulce výše můžeme vidět, že reklamní bannery a její celková částka po korekci činí 600 EUR a před korekcí činila celková částka 300 EUR, rozdíl 300 EUR je zobrazen v tabulce – Korekce, sloupec Částka bez DPH)

Podívejme se na názorné příklady z klientské opravné tabulky výše, jak se vyplňuje tabulka – Korekce.

Reklamní materiály byly původně vyfakturovány na 2 EUR za jednotku. Cena se změnila na 4 EUR, do tabulky – Korekce v sloupci Jednotková cena napíšeme částku 2 EUR, která představuje rozdíl mezi novou a původní jednotkovou cenou za reklamní materiál. (Pokud by se cena změnila na 1 EUR za jednotku. Do tabulky – Korekce bychom zapsali -1 EUR)

Počet letáků byl v původním stavu 300 kusů. Nový stav činí 400 kusů letáků. Tuto změnu v Klientské opravné faktuře zapíšeme do tabulky – Korekce, kde do sloupce Počet zapíšeme množství 100 kusů, který představuje rozdíl mezi novým a původním stavem počtu letáků. (Pokud by se změnilo množství na 200 kusů. Do tabulky – Korekce bychom zapsali -100 kusů)

– Množství ani cena u billboardů se nezměnila, proto v tabulce – Korekce nebudeme nic vyplňovat.

3. Tabulka – Po korekci zobrazuje výsledný stav Klientské faktury včetně provedených změn z klientské opravné faktury. Tuto tabulku nelze upravovat.

Příklad klientské opravné faktury vypadá takto:

sales-correction-invoice

Všechny Klientské opravné faktury naleznete na speciálním tabu Opravné faktury.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu