Proces vyúčtování Teamogy

Proces vyúčtování za užívání Teamogy a souvisejících služeb je plně automatizovaný. Funguje to následovně.

Proforma faktura

Sedmého dne každého měsíce je automaticky vygenerována a klientovi zaslána proforma faktura. Tato proforma faktura poskytuje náhled vyúčtování za aktuální období na základě zvoleného cenového programu. Klientům s předplaceným účtem Teamogy je vystavena rozdílová faktura k pokrytí jakýchkoli rozdílů, jako je například zvýšený počet uživatelů, nebo za služby, které jsou fakturovány měsíčně. Vystavuje se i proforma faktura s nulovou hodnotou, čímž je zajištěno, že klienti obdrží pravidelný měsíční souhrn využívaných služeb.

Finální faktura

Čtrnáctý den v měsíci je zálohová faktura uhrazena a částka je automaticky odečtena z poskytnuté platební karty. Následně je vystavena finální faktura. Pokud nebude poskytnuta platební karta (nebo pokud platba kartou selže), bude zaslána konečná faktura k úhradě bankovním převodem, včetně dodatečného poplatku 20 EUR za manuální zpracování. Tato faktura má splatnost 7 dní. Finální faktura je, stejně jako proforma faktura, generována a zasílána i na nulovou hodnotu, aby byla zachována pravidelnost a transparentnost vyúčtování.

Roční předplatba a rozdílová faktura

Pokud si klient zvolí roční předplatbu uživatelů za zvýhodněnou cenu, tak si na 12 měsíců předplatí daný počet uživatelů. Měsíc, ve kterém dojde k předplatbě se nazývá tzv. výročí platby. Každý rok v tomto měsíci (pokud si klient nezvolí jiné platební období) bude opět vystavena zálohová faktura a následně konečná faktura na následujících 12 měsíců pro uvedený počet uživatelů. Všechny další služby (vyjma předplacených uživatelů) jsou účtovány měsíčně.

V případě roční předplatby se tak klientovi každý měsíc vystaví proforma faktura a následně vyúčtovací faktura dle výše uvedených pravidel – jedná se o tzv. rozdílovou fakturu. Rozdílová faktura obsahuje uživatele nad počet již předplacených (pokud nějací jsou – pak jsou účtováni dle aktuální ceníku a zvoleného cenového programu), poplatek za právní subjekt (účtováno měsíčně) a případně poplatek za další služby, které klient využívá (detailně viz příslušný cenový program).

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu