Bilance DPH

Report DPH ukazuje hodnoty DPH pocházející z Klientských a Dodavatelských faktur a poskytuje užitečné informace o výši povinnosti DPH (odpočtu) v každém měsíci.

DPH report obsahuje invidiuální finanční dokumenty (Klientské a Dodavatelské faktury) a hodnotu DPH na nich uvedenou. Report ukazuje Bilanci DPH pro vybrané časové období – zda budete platit DPH nebo Vám bude vráceno.

DPH na vstupu ukazuje hodnotu DPH na vstupu (Dodavatelská faktura) Celá řádka je modře.
DPH na výstupu ukazuje hodnotu DPH na výstupu (Klientská faktura) Celá řádka je zelená.
Bilance DPH je to rozdíl mezi DPH na výstupu a DPH na vstupu. Kladná hodnota značí přebytek DPH na výstupu. Negativní hodnota značí přebytek DPH na výstupu.

Každý report umožňuje snadné filtrování dat. Takže můžete snadno vidět pouze vaše zvolená data.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu