O HR dokumentech

Sekce HR dokumentů nabízí perfektní přehled o všech vytvořených HR dokumentech, které jsou uložené v Teamogy. Můžete využít filtry k rychlému vyhledání konkrétního dokumentu HR.

Systém nabízí systém různé typy HR dokumentů.

Můžete si vytvořit vlastní HR dokument nebo využijte předdefinované vzory, které ušetří mnoho času. Můžete vytvářet formáty textů, které jste dříve vytvářely ve známých nástrojích jako je MS Word nebo Google Dokumenty. Na HR dokument můžete také přidat vlastní podpis – podívejte se na manuál zde.

Nezapomeňte vyplnit povinná pole jako předmět, datum, atd. Pro lepší kategorizaci a uspořádanost Vašich dokumentů – použijte Kategorie. Pro efektivnější vyhledávání mezi velkým množstvím dokumentů – použijte Štítky.

Zde je seznam HR dokumentů, které můžete vytvořit:

Typ dokumentu Popis
HR dokument

základní typ dokumentu. Můžete jej jakkoliv přizpůsobit pro vytváření/vkládání mnoha různých typů HR dokumentů

Pracovní smlouva

dohoda se zaměstnancem o pracovních podmínkách a pravidlech

Výpověď pracovní smlouvy

dokument potvrzující ukončení pracovního poměru zaměstnance ve společnosti

Smlouva o poskytování služeb Dokument zasílaný poskytovateli služeb, který definuje rozsah služeb, její odměnu a upravuje pracovní podmínky
Výpověď smlouvy o poskytování služeb dokument potvrzující ukončení pracovního poměru zaměstnance ve společnosti
Dohoda o provedení práce zvláštní forma základního pracovněprávního vztahu – vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
Licenční smlouva autorská smlouva o autorských právech, kde vlastník umožňuje jinému subjektu používat jejich materiály chráněné autorskými právy
Dohoda o mlčenlivosti dokument o právním rámci používaném k ochraně citlivých a důvěrných informací společnosti
Dohoda o vybavení zaměstnance smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která umožňuje zaměstnanci využívat zařízení a vybavení zaměstnavatele

Poznámka: Všechny tyto typy HR dokumentů jsou nastaveny jako výchozí. Je velmi snadné přidat nový typ dokumentu s různým obsahem, nebo můžete editovat současné druhy – můžete přidat předdefinovanou tabulku, odstavce nebo jiný obsah.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu