O Příležitostech

Příležitosti slouží k vedení obchodních případů a využívají je zejména obchodníci. Tato funkcionalita nabízí možnost zaevidování, vedení a uzavírání obchodních Příležitostí ve firmě.

Obchodní Příležitosti v Teamogy se dají provázat s nejrůznějšími dokumenty. To v praxi znamená, že jakmile obchodník dokončí schůzku, vytvoří v Teamogy zápis z jednání, který jednoduše prováže s Příležitostí. Všechny relevantní Dokumenty tak jsou dostupné přímo z dané Příležitosti.

Z každé Příležitosti lze i vytvářet Úkoly a rozdělit je mezi zodpovědné osoby. Dokážete tak pohodlně koordinovat veškeré práce vedoucí k vyhrání Příležitosti.

Každá Příležitost v sobě zahrnuje důležité údaje:

Pole Popis
Předmět název Příležitosti
Hodnota Příležitosti odhadovaná finanční hodnota dané Příležitosti
Očekávané datum uzavření odhad, kdy bude daná Příležitost bude uzavřena
Datum následujícího kroku u každé Příležitosti lze definovat následující krok, jeho popis a kdy má být splněn
Zakázka Příležitost lze napárovat se Zakázkou, Interní či Klientskou režií
Vlastník osoba zodpovědná za danou Příležitost

V systému se nacházejí dva pohledy na Příležitosti – Stav příležtostí (Kanban) a Seznam příležitostí.

Pohled Popis
Stav příležtostí (Kanban) zobrazuje Příležitosti vizuálně dle jejich stavu. V tomto pohledu lze jednoduše Příležitosti přesouvat drag & drop z jednoho stavu do druhého
Seznam příležitostí poskytuje řádkový pohled na všechny Příležitosti. Velmi jednoduchý pohled, ve kterém můžete Příležitosti filtrovat, seřazovat

Stavy Příležitostí jsou definovány jako Potenciál, Kvalifikace, Prezentace, Nabídka a Vyjednávání. Tyto stavy mohou být jednoduše změněny.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu