Jak importovat bankovní výpisy do Teamogy

V sekci Banka (1) stiskněte tlačítko Bankovní výpisy (2).
Button for bank statement import
Vyberte uložený bankovní výpis v podporovaném formátu a připojte ho:
Uploading bank statement
Poté, co vyberete bankovní výpis, tak chvíli počkejte, až se zobrazí jednotlivé transakce výpisu přímo v Teamogy:

V hlavičce výpisu jsou obsaženy obecné informace:

  1. Číslo bankovního výpisu (1)
  2. Datum vzniku výpisu (2)
  3. Období, za který je výpis vygenerován (3)
  4. Suma výdajů (4)
  5. Suma příjmů (5)
  6. Počáteční zůstatek (6)
  7. Konečný zůstatek (7)

Dále u každé transakce vidíte, zda se jedná o kredit (zelený řádek) nebo debit (modrý řádek), referenční číslo, datum, protistrana a případně popis transakce.

Bank statement with many transactions
Každá bankovní transakce má již z banky přidělené své ID transakce. Pokud dojde k navstupování výpisu, jehož transakce nebyly v Teamogy ještě vygenerovány, dojde k jejich vygenerování. Pokud daný výpis obsahuje transakce, jejichž ID již byla již v Teamogy vygenerována, dojde k odmítnutí takového výpisu. Nedojde tak k duplicitnímu importu transakcí.

V záložce Bankovní výpisy (1) jsou seřazené všechny importované bankovní výpisy dle data a dle účtu, ke kterému patří. Zvlášť se zobrazují výpisy v domácí a zahraniční měně.

Bank statement tab

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu