O dokumentach wewnętrznych

Dokumenty wewnętrzne są przydatne, jeśli potrzebujesz rejestrować rachunki lub koszty, na które nie masz faktury lub innych dokumentów podatkowych (np. wynagrodzenia pracowników, szacunki księgowe – rozliczenia międzyokresowe, dochody z ubezpieczeń po wypadkach, rachunki/przeniesienie kosztów między jobami lub budżetami). Dokumenty wewnętrzne mają wpływ finansowy na job lub budżet i działają jak standardowe dokumenty finansowe – faktura sprzedaży lub kosztowa.

Agencje wykorzystują te dokumenty na różne sposoby. Dlatego w naszym systemie można znaleźć dwa rodzaje dokumentów wewnętrznych: dokumenty wewnętrzne przychodowe i dokumenty wewnętrzne kosztowe.

Dokumenty wewnętrzne przychodowe są przydatne, jeśli musisz rejestrować rachunki na jobie lub budżecie, za które nie masz faktury lub innych dokumentów podatkowych (na przykład: dochód z ubezpieczenia po wypadku, różnice kursowe i inne) lub musisz przetransferować przychód między jobami lub budżetami.
Dokumenty wewnętrzne kosztowe są przydatne, jeśli musisz rejestrować koszty na jobie lub budżecie, dla których nie masz faktury lub innych dokumentów podatkowych (na przykład: wynagrodzenia pracowników, amortyzacja i inne) lub musisz przenieść koszty między jobami lub budżetami.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.

Menu