O Interních dokumentech

Interní dokumenty jsou užitečné v situacích, že potřebujete zaznamenat buď Výnosy nebo Náklady pro které nemáte faktury nebo jiný daňový dokument (např. mzdy lidí, účetní odhady, časová rozlišení, pojistná plnění, převod výnosů a nákladů mezi Zakázkami či Režiemi). Interní dokumenty finančně ovlivňují Zakázky nebo Režie, chovají se jako klasické finanční dokumenty – Klientské nebo Dodavatelské faktury. Interní dokumenty finančně ovlivňují Zakázky nebo Režie, chovají se jako klasické finanční dokumenty – Klientské nebo Dodavatelské faktury.

Společnosti používají tyto dokumenty v mnoha případech. To je důvod, proč v našem systému můžete najít dva typy Interních dokumentů: Interní výnosy nebo Interní náklady.

Interní Výnosy jsou užitečné, když potřebujete zaznamenat výnosy na Zakázku nebo Režii, pro které nemáte fakturu nebo jiný daňový doklad (příklad: příjem z pojistné události, kurzové rozdíly a další) nebo potřebujete převádět výnosy mezi Zakázkami či Režiemi.
Interní náklady jsou užitečné, když potřebujete zaznamenat náklady na Zakázku nebo Režii, pro které nemáte fakturu nebo jiný daňový doklad (např: mzdy lidí, amortizace a další) nebo když potřebujete převádět náklady mezi Zakázkami či Režiemi.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu