Hodnoty v Zakázce

Zakázka je středobodem celého systému. Máme dva typy hodnot v Zakázce. Rádi bychom Vám představili, co tyto hodnoty znamenají.

Rozpočtované hodnoty

Tyto hodnoty se do Zakázky dotahují z Klientského rozpočtu.

VýnosyPokud jdeme zpět do našeho Klientského rozpočtu v Zakázce, můžeme vidět, že hodnoty Výnosů (rozpočtovaných) jsou ty samé jako suma sloupce Prodejní cena.. Porovnejte to s hodnotami na screenu na konci tohoto manuálu.

NákladymPokud jdeme zpět do Klientského rozpočtu z naší Zakázky, můžeme pak vidět, že Náklady (rozpočtované) jsou to samé jako suma sloupce Náklady v Klientském rozpočtu.. Porovnejte to s hodnotami na screenu na konci tohoto manuálu.

Marže – Je to rozdíl mezi rozpočtovanými výnosy a rozpočtovanými náklady. V našem příkladu to je: 9400-3350 = 6050.

PrácePokud jdeme zpět do Klientského rozpočtu z naší Zakázky, můžeme pak vidět, že Práce (rozpočtovaná) je sumou hodinové sazby vynásobené počtem hodin.. V naší zakázce: Art Director – Počet hodin: 50, Hodinová sazba: 100; Account Manager – Hodiny: 10, Hodinová sazba: 85 – hodnota práce (rozpočtovaná) je dána jako (50×100) + (10×85) = 5 850. Můžete mít v Klientském rozpočtu tolik pracovníků, kolik jen budete chtít.

Skutečné hodnoty

Tyto hodnoty pocházejí z dokumentů v Teamogy (Časové reporty, Klientské faktury, Dodavatelské faktury, Dodavatelské objednávky, atd.) – kromě Klientského rozpočtu. Pokud tyto elementy páruje na Zakázku, pak uvidíte tyto hodnoty v přehledu Zakázky, v jakém sloupečku záleží na typu dokumentu.

Příklad: Klientská faktura – Skutečné výnosy, Dodavatelská faktura – Skutečné náklady, Dodavatelská objednávky – Objednávky, výkaz času – skutečná práce

Nezapomeňte párovat tyto elementy na Zakázku.

job-documents

Tipy & Triky

Některé dokumenty v Teamogy (Klientský rozpočet, Dodavatelská objednávka, Dodavatelská faktura, Klientská faktura, Výkazy času, Proplacení účtenky) jsou napárovány na Zakázku.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu