O dílčích úkolech

Dílčí úkoly jsou součástí úkolu. Jsou způsob, jak rozdělit jeden úkol mezi více dílčích úkolů pro více lidí zahrnující jejich vlastní časovou alokaci. Z hlavního úkolu budete mít přehled o všech dílčích úkolech a jejich aktuálním stavu.

Dílčí úkoly redukují alokaci původního úkolu. Představte si situaci, kde máte alokaci 5 hodin pro hlavní úkol. Vytvoříte první dílčí úkol pro jednoho z Vašich kolegů s alokací 2 hodiny. Hlavní úkol nyní má alokaci pouze 3 hodiny. A takhle to platí i pro další dílčí úkoly.

Dílčí úkoly dědí číslo hlavního úkolu. Pokud má hlavní úkol číslo T-00123, vytvořený podúkol bude mít číslo T-00123.1 Dílčí úkoly jsou zobrazeny ve stejném pohledu jako úkoly (pouze číslo poukazuje na to, že se jedná o dílčí úkol)

Start datum, kdy může začít práce na dílčím úkolu. Můžete specifikovat datum a také i přesný čas.
Konec datum, kdy by měla být práce na dílčím úkolu hotová, je to deadline. Můžete specifikovat datum a také i přesný čas.
Zodpovědný člověk, který pracuje na dílčím úkolu a je zodpovědný za jeho doručení.
Účastník člověk, který spolupracuje na úkolu se zodpovědným.
Vlastník člověk, který vlastní úkol (rozhodl o vytvoření úkolu)
Alokace počet hodin, které jsou alokovány na dílčí úkol.

[Podúkoly jsou v základním nastavení vypnuty. Kontakujte náš Support v případě, že je chcete aktivovat.]

Get in Touch

If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.

Menu