Powiadomienia

Powiadomienia informują o zmianach w systemie, które mają na ciebie bezpośredni wpływ. Powiadomienia pomagają zachować aktualne informacje o twoich zadaniach, podzadaniach, jobach lub komentarzach.

Centrum powiadomień możesz znaleźć w prawym górnym rogu systemu, tuż obok zdjęcia i swojego imienia i nazwiska. Powiadomienia mają ikonę dzwonka. Liczba nad dzwonkiem wskazuje, ile masz nieprzeczytanych powiadomień.

Powiadomienia informują o: zmianie terminu, zmianie roli, komentarzach, zmianie statusu lub etapach procesu, ale także o tym, że zostałeś przydzielony do nowego zadania, podzadania lub że masz nowe zadanie. [Może to zależeć od różnych ustawień firmy.]

Praca z powiadomieniem jest bardzo prosta. Po kliknięciu dzwonka wszystkie powiadomienia zostaną rozwinięte. Możesz oznaczyć je jako przeczytane za pomocą ikony szarego oka. Jeśli zaznaczyłeś powiadomienie jako przeczytane, możesz oznaczyć je jako nieprzeczytane – tym razem ponownie okiem, tym razem oko zaświeci się na biało. Jeśli nie chcesz, aby powiadomienia były wyświetlane, możesz je usunąć, używając ikony kosza.

Kliknięcie ikony spowoduje otwarcie dokumentu bezpośrednio, a powiadomienie zostanie oznaczone jako przeczytane.

Joby
Akcja Właściciel jobu
Job został utworzony
Deadline jobu został zmieniony
Status jobu został zmieniony

* Inicjator akcji nie otrzyma powiadomienia.

Zadania i Podzadania
Akcja Odpowiedzialny Uczestnik Właściciel Sprawozdawca Autor
Zadanie zostało utworzone ×
Termin wykonania zadania został zmieniony
Status zadania został zmieniony

* Inicjator akcji nie otrzyma powiadomienia.

Komentarze
Akcja Odpowiedzialny Uczestnik Właściciel Sprawozdawca Autor
Nowy komentarz – Dokument ×
Nowy komentarz – Job ×
Nowy komentarz – Zadanie ×

* Inicjator akcji nie otrzyma powiadomienia.

Get in Touch

If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.

Menu