Raport z budżetów wewnętrznych

Raport z budżetów wewnętrznych pokazuje koszty operacyjne agencji posortowane konkretnymi budżetami wewnętrznymi. Porównuje szacowaną wartość budżetu z jego realnymi kosztami. Dodatkowo daje informację jak dużo czasu zostało zarejestrowanego na projektach wewnętrznych.

Raport z budżetów wewnętrznych pokazuje wszystkie budżety wewnętrzne – jeden wiersz w tabeli odpowiada jednemu budżetowi wewnętrznemu. Rzeczywistymi wartościami budżetów są przypisane do nich koszty operacyjne.

Sprzedaż kosztorys jest ustalona na podstawie kosztorysu. To wartość, która powinna być zafakturowana klientowi. Jest używana w przypadku sytuacji takich jak ponownego fakturowania za czynsz.
Sprzedaż wartość, która już została zafakturowana klientowi.
Koszty kosztorys jest ustalona na podstawie kosztorysu. Wartość wszystkich kosztów zawartych w kosztorysie od dostawców.
Zamówione koszty zewnętrzne są ustalone Zamówieniem. To ta część kosztów, która została już zamówiona u dostawców.
Koszty bezpośrednie koszty, które zostały już zafakturowane przez dostawcę.
Marża kosztorys jest ustalona przez kosztorys. Różnica między sprzedażą na kosztorysie a kosztami na kosztorysie.
Dochód jest ustalona przez wartości końcowe. Różnica między wartością sprzedaży a kosztami zewnętrznymi.
Praca kosztorys jest ustalona przez kosztorys. Wyrażona finansowo wartość godzin z kosztorysu (Godziny kosztorys x stawka godzinowa).
Koszty pracy liczba przepracowanych godzin (Timesheety) zarejestrowanych przez pracowników i wyrażona w wartości finansowej (Zarejestrowane godziny x Stawka godzinowa pracownika*).
Zysk pokazuje realny zysk na budżecie wewnętrznym, uwzględniając godziny zarejestrowane przez pracowników. Różnica pomiędzy sprzedażą a kosztami zewnętrznymi i kosztami pracy.
Waluta Raportowana waluta

* Stawka godzinowa pracownika ustawiana jest w liście użytkowników w dziale konfiguracji.

Każdy raport umożliwia łatwe filtrowanie danych. Więc możesz w prosty sposób uzyskać widok tylko na te informacje, których potrzebujesz.

Get in Touch

If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.

Menu