Raport z jobów

Raport z jobów przedstawia wyniki uzyskane na pojedynczym jobie lub kliencie. Aktualne wartości (dane z faktur, koszty i czas) porównane są z wartościami z zaakceptowanego kosztorysu. Problematyczne aspekty jobów, takie jak niedowartościowanie, zbyt duże koszty lub zbyt wiele przeznaczonych godzin podkreślone są na czerwono, aby przyciągać uwagę. Raport zawiera bilans wszystkich jobów i klientów. Jeden wiersz reprezentuje bilans pojedynczego job lub klienta.

Raport zawiera wszystkie joby oraz budżety klienta. Jeden wiersz reprezentuje bilans pojedynczego jobu lub klienta.

Szczegółowe wyjaśnienie wartości w każdej kolumnie:

Sprzedaż kosztorys jest ustalona na podstawie kosztorysu. To całkowita wartość, która powinna być zafakturowana klientowi.
Sprzedaż wartość, która już została zafakturowana klientowi.
Koszty kosztorys jest ustalona na podstawie kosztorysu. Wartość wszystkich kosztów zawartych w kosztorysie od dostawców.
Zamówione koszty zewnętrzne są ustalone Zamówieniem. To ta część kosztów, która została już zamówiona u dostawców.
Koszty zewnętrzne koszty, które zostały już zafakturowane przez dostawcę.
Marża kosztorys jest ustalona przez kosztorys. Różnica między sprzedażą na kosztorysie a kosztami na kosztorysie.
Dochód jest ustalona przez wartości końcowe. Różnica między wartością sprzedaży a kosztami zewnętrznymi.
Kosztorys godziny są ustalone w kosztorysie. Jest to liczba godzin pracy zawarta na kosztorysie.
Timesheety godziny liczba zarejestrowanych godzin przepracowanych dla klienta.
Praca kosztorys jest ustalona przez kosztorys. Wyrażona finansowo wartość godzin z kosztorysu (Godziny kosztorys x stawka godzinowa).
Koszty pracy liczba przepracowanych godzin (Timesheety) zarejestrowanych przez pracowników i wyrażona w wartości finansowej (Zarejestrowane godziny x Stawka godzinowa pracownika*).
Zysk
Waluta Raportowana waluta

* Stawka godzinowa pracownika ustawiana jest w liście użytkowników w dziale konfiguracji.

Każdy raport umożliwia łatwe filtrowanie danych. Więc możesz w prosty sposób uzyskać widok tylko na te informacje, których potrzebujesz.

Get in Touch

If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.

Menu