Szczegóły faktury kosztowej

Data wystawienia Wprowadzane automatycznie na podstawie aktualnej daty. Jest to data wystawienia faktury przez dostawcę. Należy ją przepisać z oryginalnej faktury zakupu.
Data wykonania Wprowadzane automatycznie na podstawie aktualnej daty. Jest to data, kiedy dostawca dostarczył swoje usługi / towary. Należy ją przepisać z oryginalnej faktury zakupu.
Data płatności Wprowadzana automatycznie na podstawie wartości wprowadzonej wZaznacz firmę jako dostawcę. Jeśli nie wprowadziłeś terminu zapadalności zakupu, data płatności zostanie wprowadzona zgodnie z ustawieniami domyślnymi (zwykle 14 dni), ale można ją dostosować ręcznie zgodnie z oryginalną fakturą zakupu.
Dostawca Wybierz dostawcę, wtedy adres i Szczegóły rejestracyjne zostaną wprowadzone automatycznie. Jeśli dodałeś więcej niż jedną Osobę do kontaktu, wtedy możesz również wybrać dodatkową osobę.
Numer faktury kontrahenta Numer faktury dostawcy.
Numer referencyjny kontrahenta Kod identyfikacyjny dostawcy
Data wpływu Dzień/data otrzymania faktury kosztowej.
Kategorie Możliwość kategoryzowania faktur. Domyślną kategorią jest region. Listę kategorii można również dostosować w ustawieniach Teamogy.
Właściciel Właścicielem jest zazwyczaj autor. Ale możesz ręcznie zmienić właściciela.
Waluta Wybierz jedną z predefiniowanych walut. Waluta obca jest przeliczana na walutę krajową po kursie, który Teamogy otrzymuje z nbp.pl Kurs wymiany może zostać zmieniony ręcznie. Kurs wymiany pobierany jest z NBP.
Warunki płatności Wybierz sposób płatności.

Get in Touch

If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.

Menu