O Zakázkách

Zakázka je středobodem celého systému. Promítá se v ní rozpočet pro klienta, přiřazují se na ní došlé náklady, vystavují se z ní faktury klientům, plánují se úkoly a eviduje se odpracovaný čas. Díky tomu máte neustále přehled o tom, jak se zakázka vyvíjí.

Některé záznamy v Teamogy (Klientský rozpočet, Dodavatelská objednávka, Dodavatelská faktura, Klientská faktura, Výkaz času, Proplacení účtenky) jsou přímo propojeny se Zakázkou, takže uvnitř zakázky můžete porovnat rozpočtované výnosy, náklady, práci a úroveň zisku s reálnými hodnotami.

Teamogy Vám umožňuje řídit Vaše zakázky směrem k ziskovosti.

Job-documents

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu