Vytváření šablon úkolů – režim konfigurace

K čemu to může být užitečné?

Můžete vytvářet šablony úkolů a tyto šablony používat při realizaci zakázek. Zjistěte více o tom, jak Vytvářet úkoly z předdefinované šablony funkce.

Zde se nyní dozvíte, jak takové šablony připravit.

Jak vytvořit šablony?

Přejděte do sekce Konfigurace / Další nastavení (2) – pohled Šablony skupin úkolů (3). Klikněte na tlačítko Šablona skupiny úkolů (4 ).

Vepište název šablony (1 ) a postupně vytvořte všechny požadované úkoly (2). Vyplňte údaje pro každý úkol v této šabloně. (3). S těmito údaji a podle těchto nastavení se vygenerují úkoly.

Datum začátku a konce úkolů v šabloně je uloženo relativně k začátku nadřazené entity (zakázka / úkol). Den D je dnem zahájení činnosti v tomto mateřském subjektu. Konkrétní data se vypočítají v okamžiku použití šablony.

Hodnota Start D+ … se počítá D= den zahájení práce/úkolu + počet dní, které vepíšete. Doba trvání určuje, jak dlouho bude úkol trvat od jeho zahájení. Na základě těchto informací se vypočítá datum ukončení (začátek + doba trvání).

Důležité upozornění: Tuto funkci vytváření úkolů lze použít jak pro zakázku (vytvoření série úkolů ze šablony), tak pro úkoly (vytvoření série dílčích úkolů ze šablony).

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu