Zakázky se neuzavírají správně

Zakázka je ve společnosti základem veškerého dění – obsahuje schválený rozpočet pro klienta, vystavené objednávky dodavatelům a úkoly pro interní tým. Veškeré finanční doklady jsou propojeny k Zakázce – obsahuje dodavatelské faktury a fakturuje se z ní klientovi. Pořádek v Zakázkách je tak základním předpokladem k jejich profitabilitě a k profitabilitě celé společnosti.

Častým problémem společnosti je chaos v Zakázkách – zejména v jejich termínech a fakturaci. Nezřídka se stává, že agentura od dodavatele obdrží fakturu, zaplatí ji a stále nemá přefakturováno klientovi. Běžný je i stav, kdy většina zakázek je stále otevřena, i když termín dodání je již dávno minulostí.

Graf Výkony s časovým rozlišením právě poukazuje na problémové Zakázky. Červeně jsou zobrazené nehotové Zakázky, jejichž termín dokončení je v minulosti a na Zakázce již existuje nějaký finanční pohyb (dodavatelská nebo klientská faktura).

3. Zakázka, která je klientovi vyfakturována a stále nemá dodavatelské náklady, by bez nich neměla být uzavřena. Když náklady přijdou, doporučujeme uzavřít Zakázku s datem jejího skutečného dokončení a předání klientovi, nikoliv příchodu dodavatelských nákladů.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu