BI Export

BI Export (Business Intelligence Export) umožňuje exportovat klíčová účetní data pro další práci nebo export do jiných BI řešení.

Používá se primárně ke shromažďování informací o položkách (klientská rozpočet, faktury, objednávky, pokladní doklady atd.), které mají vytvořený a schávelný účetní záznam.

Jakmile vytvoříte klientský rozpočet, fakturu nebo jiný dokument – z finančního hlediska daný dokument není nikde v reportěch zobrazen jako výnos nebo náklad. Po schválení klientského rozpočtu, faktury nebo jiného dokumentu,tyto dokumenty uvidíte v reportech a a také se automaticky vytvoří účetní záznam.

OBECNĚ: Dokument, který není schválen (nebo nemá správný stav) = Nezobrazuje se v reportech a BI exportu.

BI Export najdete ve Financích – Účetní deník – BI Export.

BI data můžete snadno exportovat kliknutím na ikonu Export. Do vašeho počítače se poté uloží xlsx dokument.

Data můžete filtrovat dvěma způsoby: podle datumu a podle typu dokumentu.

Poznámka: Můžete také zkontrolovat, že uvnitř každého schváleného dokumentu uvidíte záložku – Účetnictví.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu