O Sprintech

Sprinty se využívají k plánování a dokončení seznamu Úkolů. Umožňují Vám řídit a mít přehled o všech důležitých aktivitách spojených s Úkoly. Sprinty jsou omezeny na určité časové období, během kterého musí být dokončeny jednotlivé Úkoly.

Jednou z hlavních výhod Sprintů je možnost seskupit Úkoly do jednoho velkého celku, kontrolovat jejich stav a určit, jaké Úkoly se musí prioritně dokončit.

Systém Vám nabízí pohled na seznam všech Sprintů – jednoduché zobrazení, ve kterém můžete filtrovat a třídit Sprinty. Sprinty najdete v levém navigačním menu pod Úkoly.

Poznámka: Sprinty jsou ve výchozím nastavení vypnuty.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu