Alokace a její sdílení

Alokace je důležitým elementem pro každý Úkol. Alokace je počet hodin, které Vlastník dává k vyřešení Úkolu. Je dobré mít pod kontrolu, kolik hodin Vaši zaměstnanci tráví nad daným Úkolem. Alokace se chová odlišně v závislosti na tom, zda máme pouze Zodpovědného nebo Zodpovědného a Účastníka nebo Zodpovědného, Účastníka a Dílčí úkoly.

Prvním případem je situace, že tento úkol má pouze Zodpovědný. V tomto případě, Zodpovědný získá celou zadanou alokaci pro daný Úkol. V tomto příkladu, získá Travis Freklaz 4 hodiny za řešení Úlohy.

Druhým případem je situace, že úkol má Zodpovědný & Účastník. Účastník bude na úkolu spolupracovat se Zodpovědným, a musí sdílet alokaci Úkolu. Alokace je 4 hodiny a bude rozdělena mezi Zodpovědného a Účastníka. 4 hodiny/(Zodpovědný + Účastník) = 2 hodiny pro každého z nich. Travis Freklaz získá 2 hodiny za řešení Úkolu, John Smith získá také 2 hodiny za řešení Úkolu.

Třetím případem je situace, že Úkol má Zodpovědný & Účastník a k tomu je vytvořen Dílčí úkol. Účastník bude na úkolu spolupracovat se Zodpovědným, a musí sdílet alokaci Úkolu. Dílčí úkol také vyžaduje část alokace daného Úkolu. Alokace Dílčího úkolu činí 1 hodinu, poté se přidělení hlavního Úkolu sníží na 3 hodiny. Tyto 3 hodiny budou rozděleny mezi Zodpovědného a Účastníka. 3 hodiny / (Zodpovědný + Účastník) = 1 hodina 30 minut. Travis Freklaz (Zodpovědný hlavního Úkolu) dostane za řešení úkolu 1 hodinu a 30 minut, stejně jako John Smith (Účastník) má na řešení úkolu také 1 hodinu a 30 minut. Joshua Piatek (Zodpovědný Dílčího úkolu) dostane za řešení Dílčího úkolu 1 hodinu, což je také celková alokace Dílčího úkolu.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu