Kopírování práv od jiného uživatele

1. Otevřete si profil uživatele, od kterého budete práva kopírovat.

2. Klikněte na ikonku “Kopírovat” (1) u jednotky, ze které práva budete přebírat.

3. Zavřete tento profil.

4. Otevřete profil uživatele, kam chcete práva vložit.

5. Klikněte na ikonu “Vložit od” (2) u jednotky, kam chcete práva pro uživatele vložit.

6. Stiskněte tlačítko ULOŽIT.

Poznámka: Aby bylo možné zkopírovaná práva vložit, je potřeba, aby byl uživatel ve skupině “Users”.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu