Porovnání Docházky a Výkazy času

Je velmi jednoduché porovnávat Docházky a Výkazy času Vašich kolegů v Teamogy. Jsou zde dva pohledy ve modulu Finance, které jsou připravené pro Váš přehled všech Docházek a Výkazů času. V těchto pohledech můžete porovnávat Docházku a Výkazy času. Umožňuje Vám to vidět, kolik hodin by mělo být vykázáno pro dané období a kolik hodin již bylo vykázáno. Dává Vám to perfektní přehled o tom, kdo ještě nevykázal daný čas nebo kolik hodin bylo vykázáno nad plánovaný limit a tak dále.

Výkaz času

V tomto speciálním pohledu v modulu Finance naleznete všechny výkazy času Vašich kolegů. Máte možnost také vidět Měsíční nebo Roční reporty výkazů času.

comparing-time-records

Je zde mnoho číselných a grafických informací na které se blíže podíváme.

time-records-icon

1. Číslo, které reprezentuje odhadovaný počet odpracovaných hodin. (Počet pracovních dní * Počet hodin za jeden den)

2. Číslo, které představuje reálný počet odpracovaných hodin za danou osobu.

3. Ikonka vyjadřující Absenci.

4. Zelená část ukazuje čas, který byl vykázán nad denní limit 8 hodin.

5. Mezera ukazuje rozdíl mezi očekávaným počet odpracovaných hodin za den a reálným počtem odpracovaných hodin, které byly vykázány.

Docházka

Speciální pohled v modulu Finance, kde naleznete docházku všech Vašich kolegů. Máte také možnost se podívat na Denní, Měsíční nebo Roční report docházek.

attendance-modul

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu