E-maily v Teamogy

Přinášíme vám možnost zaznamenávat e-mailovou komunikaci přímo v Teamogy. E-maily můžete mít propojené s úkoly, dokumenty, fakturami atd… Můžete si také nastavit vlastní pravidla pro zpracování e-mailů v Teamogy.

1. Přijímání e-mailů a jejich zpracování podle pravidel.

Přijímání e-mailů

 • E-maily adresované na adresu [xxxxxx]@[subdomain].[maindomain] budou automaticky doručeny do sdílené schránky účtu. Tato schránka je společná pro všechny jednotky a zpracování pro jednotlivé jednotky lze řídit dílčími pravidly.

Sdílená poštovní schránka

 • Pro zpracování příchozích e-mailů, které nebyly zpracovány podle nastavených pravidel, je k dispozici sdílená schránka.
 • Ve sdílené schránce může oprávněný uživatel zpracovávat, přesouvat do složky, odpovídat, přeposílat e-maily.
 • Zobrazení přijatého e-mailu v modálu umožňuje jednoduše přidat e-mail odesílatele do kontaktů společnosti nebo na černou listinu.
 • Oprávnění k přístupu ke sdílené schránce jsou ve výchozím nastavení přidělena skupinám: “Finance”, “Finance supervisor”, “Supervisor”, “Mailbox browser”.

  2. Zpracování e-mailů

  Automatické zpracování přijatých e-mailů pomocí pravidel

  • Každý e-mail je po doručení do sdílené schránky přiřazen společnosti/osobě, jejíž e-mail je v adresáři.
  • Poté se zpracovává podle souboru pravidel. Každý e-mail je postupně testován pomocí nakonfigurovaných pravidel, a pokud splní podmínku v pravidle, je podle něj zpracován.

  Seznamy e-mailových adres

  • V konfiguraci (..Další nastavení/E-mailové seznamy) (1) je k dispozici nástroj pro registraci emailových adres a jejich přidávání do seznamů.
   blacklist, whitelist, registrované, odhlášené… atd.
  • Zařazení (2) e-mailové adresy do daného seznamu lze použít v pravidlech pro zpracování e-mailů.
   např. e-mail od odesílatele na černé listině může být automaticky přidán na seznam spamu.

  3. Odesílání e-mailů

  Vylepšené odesílání e-mailů

  • Odchozí e-mail obdrží adresu CC zdrojové entity (odpověď od příjemce je pak automaticky přiřazena).
  • Další relevantní e-mailové adresy lze snadno přidat.
  • Odchozí e-mail se automaticky uloží a přiřadí k dané entitě.
  • Upozorňovací e-maily mají odesílací adresu podle zdroje upozornění (možnost nastavení pravidel v rámci schránky uživatele).

  Přiřazení e-mailů k jednotlivým entitám.

  • Každý dokument (zakázk, úkol atd.) má vlastní e-mailovou adresu. (1)
  • Adresa je – [module].[unitId].[number]@[subdomain].[maindomain].
  • U každé entity byla vytvořena nová karta “E-maily”, která zobrazuje e-maily přiřazené k dokumentu. (2)
  • Odeslání e-mailu na tuto adresu znamená, že je automaticky přiřazena danému subjektu (pokud je pravidlo povoleno). (3)

  Odesílání e-mailů z vlastní domény

  • Nyní je možné nastavit, aby e-maily odchozí z Teamogy nechodily z obecné adresy [xxxxxx]@[subdomain].[maindomain], ale z vlastní domény klienta a z adresy konkrétního uživatele [FirstName .LastName] @ [client .com], jak má uživatel nastaveno ve svém uživatelském profilu.
  • Tato služba vyžaduje následující nastavení:
   1 – klient žádá o zprovoznění své vlastní domény client.com
   2 – podpora Teamogy vygeneruje klíč DKIM pro tuto doménu a odešle pokyny klientovi
   3 – klient nakonfiguruje DNS své domény podle zaslaných instrukcí, čímž autorizuje Teamogy k odesílání z jeho domény
   4 – poté podpora Teamogy překonfiguruje nastavení tak, aby e-maily odcházely s doménou client.com.

  Ozvěte se nám

  Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

  Menu