Notifikace

Notifikace Vás informují o změnách v systému, které se Vás přímo týkají. Notifikace Vám pomáhají mít stále aktuální informace o Úkolech, Dílčích úkolech, Zakázkách nebo komentářích.

Vaše Notifikační centrum najdete v pravém horním rohu systému, přímo vedle fotky a jména. Notifikace mají ikonku zvonečku. Číslo nad zvonečkem signalizuje, kolik máte nepřečtených notifikací.

Notifikace Vás informují o následujících aktualizacích: změně deadlinu, změně role, komentářích, změně stavu nebo procesních krocích, ale také o tom, že Vám byl přidělen nový Úkol, Dílčí úkol, nebo že vlastníte novou Zakázku. [This may depend on different company settings.]

Práce s notifikacemi je velice snadná Poté co kliknete na zvoneček, všechny Vaše notifikace budou rozbaleny. Můžete je označit jako přečtené šedou ikonou očíčka. Pokud jste notifikaci označili jako přečtenou, můžete jí zpět označit jako nepřečtenou – znovu očíčkem, tentokrát ale svítí očíčko bíle. Pokud nechcete, aby se Vám notifikace zobrazovala, můžete jí smazat pomocí tlačítka popelnice.

Kliknutí na notifikaci otevře přímo daný dokument/úkol a notifikace je označená jako přečtená.

Existuje mnoho dalších možností, jak pracovat s notifikacemi. Notifikace můžete označit hvězdičkou pro její lepší správu. Můžete tak třídit důležité akce, diskuze a práci, které nesmíte přehlédnout v notifikačním centru.

Můžete využít filtrů a uložit současné nastavení filtrů jako výchozí nebo vrátit nastavení filtrů do výchozího nastavení. Máte také možnost použít funkce pro hromadné změny – Označit všechny jako přečtené a Smazat vše.

Kdy obdržíte notifikaci?

Zakázky
Akce Vlastník Zakázky
Zakázka je založena
Deadline zakázky je změněn
Stav Zakázky je změněn

* Ten, kdo akci vyvolal, notifikaci neobdrží.

Úkoly & Dílčí úkoly
Akce Zodpovědný Účastník Vlastník Referent Autor
Úkol je založen ×
Deadline úkolu je změněn
Stav Úkolu je změněn

* Ten, kdo akci vyvolal, notifikaci neobdrží.

Komentáře
Akce Zodpovědný Účastník Vlastník Referent Autor
Nový komentář – Dokument ×
Nový komentář – Zakázka ×
Nový komentář – Úkol ×

* Ten, kdo akci vyvolal, notifikaci neobdrží.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu