Nevkládají se všechny provozní náklady

Každá společnost potřebuje řídit nejen Zakázky, ale i provozní náklady. Je velkou výhodou mít vše v jednom systému a mít tak reálné výsledky společnosti ihned k dispozici. Často se majitelé a management dozví kompletní výsledky o hospodaření společnosti pouze od účetních nebo sestavením tabulek z mnoha zdrojů – a to vše s výraznou časovou prodlevou.

Teamogy nabízí všechny tyto informace přehledně na jednom místě Je ale potřeba zajistit, aby se do systému vstupovaly veškeré náklady, nejen zakázkové. V opačném případě systém hlásí zisk, který neodpovídá realitě a musí být neustále složitě upřesňován s účetními.

Toto je příklad společnosti, která do systému nevkládá provozní náklady:

Teamogy umožnuje vydefinovat si přehlednou strukturu Interní režie, do které se v průběhu roku budou jednotlivé provozní náklady párovat.

Příklady přehledné struktury Interních režie:

  1. Provozní náklady kanceláře – pronájem, vybavení, občerstvení
  2. Personální náklady – mzdy lidí, odvody státu, odměny freelancerů
  3. Technologické náklady – hardware, software
  4. New business náklady – cestovné, občerstvení, dárky
  5. Self promo – www stránky, PR články, soutěže
  6. Ostatní služby – právníci apod.

Interní režie samozřejmě obsahují přísná pravidla pro přístupy a pouze autorizovaní lidé mohou vidět jejich plány i detailní realizaci (dodavatelské faktury). Díky vstupování provozních nákladů máte detailní přehled o zisku společnosti kdykoliv a odkudkoliv, aniž se musíte někoho ptát.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu