Skupiny

Každý uživatel Teamogy patří do určitých skupin. Tyto skupiny ovlivňují, jaká práva má uživatel v systému. Jaké pohledy vidí, co v nich může upravovat, jaké akce může v systému provádět atd. Naše skupiny jsou tedy vlastně tím, co určuje práva v Teamogy.

Ve výchozím nastavení, když uživatel není v žádné skupině, může pouze vytvářet akce, ale uživatel může vidět pouze Výkazy času (pohledy Vykazování času a Moje výkazy času), Absence, Úkoly (pouze úkoly uživatele) a Dokumenty (Moje dokumenty) a vlastní Zakázky. Browseři mají povoleno vidět VŠECHNO v modulech. Potét závisí na jejich právech, ale ve výchozím nastavení vidí dokumenty svých podřízených. To znamená, že jsou vybráni jako správci v nastavení uživatelů.

Poznámka: V tabulce jsou defaultní skupiny a nastavení se vždy liší od požadavků klienta.

Název skupiny Typ skupiny Popis skupiny
Absence approver PROCES uživatel, který je odpovědný za konečné schvalování absencí
Absence browser PROCES uživatel, který může procházet absence
Accountant ROLE uživatel, který může editovat všechny kontakty, zobrazit všechny dokumenty pokladny, zobrazit všechny interní dokumenty a faktury (klientské a dodavatelské), zobrazit zakázky a režie (klientské a interní). Účetní je také odpovědný za schvalování finančních dokumentů (pokladna a faktury).
Attendance editor SYSTEM uživatel, který může editovat docházky
Bulk editor SYSTEM uživatel, který může provádět hromadné změny. Například: Hromadné značení plateb
Bulk editor external status SYSTEM uživatel, který může provádět hromadné změny externího stavu a vidí tlačítko Synchrronizovat…
Bulk editor payment mark SYSTEM uživatel, který může provádět hromadné změny na plateb a vidí tlačítko Označit úhradu
Business report browser SYSTEM uživatelé, kteří mohou procházet business reporty
Cashbox approver PROCES uživatel, který může schvalovat operace v pokladně
Cashbox browser SYSTEM uživatel, který může vidět pokladnu a prohlížet dokumenty, ke kterým má uživatel práva
Cashbox manager ROLE uživatel, který může provádět akce v pokladně a zobrazit všechny dokumenty v pokladně
Client overhead browser SYSTEM uživatel, který může vidět modul klientské režie, může vidět režijní náklady, ke kterým má uživatel práva, a může vytvářet nové
Configurator SYSTEM uživatel, který vidí modul konfigurace. Je zde pouze pohled registry
Contact browser SYSTEM uživatel, který vidí modul kontakty a vidí všechny kontakty. Contact browser může editovat kontakty svých podřízených
Contact editor SYSTEM uživatel, který může editovat všechny kontakty v modulu společnosti. Pokud nejste ve skupině Contact browser, neuvidíte modul kontakty!
Contact reader SYSTEM uživatel, který může číst kontakty
Data exporter SYSTEM uživatel, který exportuje všechna data
Data exporter contacts SYSTEM uživatel, který exportuje kontakty
Data exporter invoices SYSTEM uživatel, který exportuje faktury
Data exporter jobs SYSTEM uživatel, který exportuje zakázky
Data exporter reports SYSTEM uživatel, který exportuje reporty
Data exporter tasks SYSTEM uživatel, který exportuje úkoly
Data exporter timesheets SYSTEM uživatel, který exportuje výkazy času
Document browser SYSTEM uživatel, který může zobrazit pohled všechny dokumenty a zobrazit dokumenty, ke kterým má uživatel práva, a může je upravovat
Finance GROUP uživatel, který může editovat všechny kontakty, zobrazit všechny dokumenty pokladny, zobrazit všechny interní dokumenty a faktury (klientské a dodavatelské), zobrazit zakázky a režie (klientské a interní). Tato role umožňuje zobrazit celý finanční modul.
Finance supervisor ROLE uživatel, který může editovat kontakty, každý dokument v pokladně a všechny finanční dokumenty. Může editovat dokumenty, přestože proces je nastaven na STAV: NEAKTIVNÍ. Tato role umožňuje zobrazit celý finanční modul
Internal document browser SYSTEM uživatel, který vidí modul interní dokumenty v části Finance, ale vidí pouze dokumenty, které uživatel vytvořil, a dokumenty, ke kterým má uživatel práva
Internal overhead browser SYSTEM uživatel, který vidí modul interní režie v části Finance, ale vidí pouze režie, které uživatel vytvořil, a dokumenty, ke kterým má uživatel práva
Job approver PROCES uživatel, který schvaluje zakázky
Job browser SYSTEM uživatel, který může zobrazit všechny zakázky, kde může zobrazit všechny vlastní zakázky a zakázky, ke kterým má uživatel práva
Job supervisor ROLE uživatel, který může zobrazit všechny zakázky (je třeba být ve skupině Job browser, aby se zobrazily všechny úlohy v seznamu zakázek.)
Labor costs browser SYSTEM uživatel, který může vidět sloupec Mzdové náklady v přehledu zakázek a v reportech
Management GROUP uživatel, který může vidět vše v systému, ale nemůže nic editovat a v některých případech je možné tuto skupinu odebrat z přístupových práv.
Own job report browser SYSTEM uživatel, který může zobrazit reporty o vlastních zakázkách
Purchase invoice approver PROCES uživatel, který schvaluje dodavatelské faktury
Purchase invoice browser SYSTEM uživatel, který vidí pohled dodavatelské faktury, tam uživatel vidí faktury, které uživatel vytvořil, a faktury, ke kterým má uživatel práva
Purchase order approver PROCES uživatel, který schvaluje dodavatelské objednávky
Report browser SYSTEM uživatel, který vidí všechny reporty v systému včetně dat
Sales invoice approver PROCES uživatel, který schvaluje klientské faktury
Sales invoice browser SYSTEM uživatel, který vidí klientské faktury, tam uživatel vidí faktury, které uživatel vytvořil, a faktury, ke kterým má uživatel práva
Sales invoice sender PROCES uživatel, který odpovídá za zaslání klientské faktur klientovi
Sales quotation approver PROCES uživatel, který schvaluje rozpočty
Supervisor ROLE uživatel, který může vidět a editovat vše v systému, kromě konfigurace. Může editovat dokumenty, přestože proces je nastaven na STAV: NEAKTIVNÍ.
Task browser SYSTEM uživatel, který může zobrazit pohled všechny úkoly, kde vidí vlastní úkoly a úkoly, na které má uživatel práva
Timesheet browser SYSTEM uživatel, který vidí všechny výkazy času v systému
User configurator SYSTEM uživatel, který může editovat uživatele a přidávat skupiny
Users SYSTEM skupina uživatelů ve společnosti

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu