Detaily Dodavatelské faktury

Datum vydání Doplněno automaticky dnešním datem. Datum, kdy Dodavatel vydal fakturu. Mělo by to být přepsáno z originální Dodavatelské faktury.
Datum zdanitelného plnění Doplněno automaticky dnešním datem. Je to datum, kdy Dodavatel doručil jeho služby/zboží. Mělo by to být přepsáno z originální Dodavatelské faktury.
Datum Splatnosti Doplněno automaticky na základě zadané hodnoty v kroku Označit společnost jako dodavatele.Pokud jste nezadali Splatnost dodavatelské faktury, datum splatnosti bude vyplněno původním nastavením (obvykle 14 dní), ale může být upraveno ručně.
Dodavatel Vyberte Dodavatele, poté Adresu a Registrační údaje budou doplněny automaticky. Pokud jste přidali více než jednu Osobu ke společnosti, pak budete moci vybrat také osobu.
Číslo faktury protistrany Číslo faktury dodavatele.
Variabilní symbol protistrany Identifikační kód Dodavatele.
Datum přijetí Den/datum, kdy jste přijali Dodavatelskou fakturu.
Kategorie Schopnost kategorizovat faktury. V základu jsou kategorizovány podle regionu. Seznam kategorií může být v Teamogy upraven.
Vlastník Vlastní je většinou autor. Můžete změnit vlastníka ručně.
Měna Vyberte z předdefinovaných měn. Zahraniční měny jsou převáděny na domácí měnu podle kurzů, které Teamogy získává z https://openexchangerates.org. Kurz může být manuálně změněn. Pro některé vybrané země je zdroj stahování směnného kurzu namířen na jejich centrální banky přímo.
Platební podmínky Zvolte z Hotovosti nebo Bankovního převodu.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu