Cyklus zakázky

Role v Zakázce

 • Vlastník – Osoba, která řídí zakázku a má zodpovědnost za její realizaci ((nastavené v zakázce)

 • Účastník – Osoba, která se zúčastní na realizaci zakázky (nastavené v zakázce)

 • Job supervisor – Osoba, které může dohlížet na všechny zakázky (systémová role)

 • Job approver – Osob, která může schvalovat všechny zakázky (systémová role)

 • Job browser – Osoba, která může prohlížet zakázky, ale upravovat může pouze tehdy, když má nastavená práva (systémová role)

Cyklus zakázky má 3 skupiny stavů a hlavní přechody stavů.

Přípravné stavy

V defaultním(výchozím) nastavení je pouze jeden stav v procesu ČEKÁ. Zákazke v tomto přípravném stavu ještě není obvykle objednána od klienta. Zahrnuje přípravné činnosti, jako je rozpočtování, odhad pracovní náročnosti, všechny tyto aktivity jsou v průběhu.

Jakmile je nabídka uvedena v čekání, klient nabídku schválil a závazně objednal, je možné Zakázku otevřít.

Otevření

Když je zakázka OTEVŘENÁ, je vlastní zodpovědný za přiřazení úkolů pro své pracovníky. Nastavit také deadliny a alokovat čas na Úkoly. Dodavatelská objednávka musí být vystavena externímu dodavateli, včetně dodacích podmínek.

Stav OTEVŘENÍ je velmi odpovědný přechod a osoba, která provede tento krok, musí mít jistotu ohledně klientské objednávky, schváleného odhadu nákladů od klienta nebo musí být pokryta smlouvou. Vše závisí na obchodních praktikách.

Realizace

Teamogy má dva stavy realizace. Otevřeno and Hotovo. Je dobré zmínit, že je možnost upravit a přizpůsobit si tyto stavy podle vašich obchodních potřeb. Úloha v těchto stavech je ve fázi realizace. Zde již musí být povinně objednáno od klienta. Nyní je možné řešit klientské objednávky, přiřazovat úkoly a sledovat strávený pracovní čas.

Stav OTEVŘENO znamená probíhající realizaci.

Stav HOTOVO znamená doručenou realizaci, finanční stránka zakázky je dokončena. Externí náklady jsou zaznamenány, je sledován vykázaný pracovní čas, který byl vynaložen na zakázku nebo na jejích úkolech. Všechny faktury byly vystaveny klientovi.

Uzavírání

Pokud je zakázka nastavena vlastníkem zakázky na HOTOVO, je čas zkontrolovat všechny shromážděné informace a zkontrolovat všechny finanční ukazatele. Nedoporučujeme nechat vlastníka zakázky uzavřít zakázku. Uzavírání je kontrolní proces, který detekuje možné výhledy, nedorozumění nebo poruchy ve fázi realizace. Existuje možnost nastavit tuto aktivitu pro konkrétní roli (Job approver).

Před uzavřením zkontrolujte tyto podrobnosti:

 • Externí náklady jsou uvedeny v hodnotách čekání/objednáno
 • Všechny úkoly v úloze byly uzavřeny
 • Specifické úkoly, u nichž odpracovaný počet hodin překročil časovou alokaci
 • Celková výše odpracované doby nepřesahuje původní plánovanou dobu
 • Klientské faktury byly vystaveny v přiměřené výši týkající se původní nabídky a / nebo skutečných nákladů a vykázaného času
 • Přiložte závěrečnou zprávu, zejména pokud nebyly splněny některé parametry.

Finální fáze

Ve Finální fázi Teamogy jsou dohromady dva stavy. UZAVŘENO a ZRUŠENO.

Zakázka v konečných stavech má specifické chování, které závisí na daném stavu. Uzavřené a zrušené zakázky nejsou nabízeny pro vykazování času a párování nákladů. Náklady a výnosy plynoucí z těchto zakázek se započítají do hrubého zisku.

FAQ

 • Proč Konečné stavy nejsou uvedeny v Kanban zobrazení (Stav zakázek)?

  Existují dva důvody. Obchodní důvod a technický důvod. Obchodní důvod spočívá v tom, že Kanban pohled je konstruován tak, aby byl maximálně flexibilní při přetahování zakázky z jednoho stavu do druhého. To je dobré pro fázi realizace, ale Uzavírání je malý audit realizace. Osoba, která uzavírá zakázku, má povinnost prohlédnout si podrobnosti práce a zkontrolovat, zda je vše v pořádku, a v případě problémů napsat závěrečnou zprávu. To je důvod, proč nedovolujeme přetáhnout úlohu do stavu UZAVŘENO. Technickým důvodem je, že Kanban pohled je flexibilní, když je zobrazeno přiměřené množství úloh. Protože UZAVŘENO je konečný stav, po čase tam bude obrovské množství úloh, což by znepříjemňovalo používání Kanban pohledu.

 • Proč musíme nastavit jinou osobu na uzavírání zakázek? Proč se doporučuje provádět jinou osobu, než je Vlastník zakázky?

  Důvodem je to, že Uzavírání je malý audit nebo kontrola, jak vlastník úlohy a jeho tým provedli úlohu. Jak správný byl odhad nákladů a doba realizace, nebo zda došlo k nějakým problémům. Z tohoto důvodu je praktické, že inspekci provádí jiná osoba než realizátor.

 • Je možné, že některé odpovědné osoby obdrží oznámení, když byla Zakázka nastavena do stavu HOTOVO / UZAVŘENO / ZRUŠENO? Ano, toto oznámení je možné nakonfigurovat

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu