O Dodavatelské faktuře

Teamogy nabízí možnost si zadat všechny dodavatelské faktury do systému, takže společnost může sledovat všechny peníze, které utratí.

1. Dodavatelské faktury jsou v Teamogy párovány na:

  • Zakázky – Zakázkové náklady jsou přímo spojené s danou Zakázkou a nazýváme je přímé náklady.
  • Klientské režie – Náklady pocházející z Klientské režie jsou náklady, které nepatří k žádné Zakázce, ale reprezentují klientské náklady. Tyto náklady také nazýváme přímé náklady.
  • Interní režie – Režie jsou náklady primárně pocházející z provozu společnosti, jako pronájem kanceláří a údržba, IT, a další služby, které nejsou přímo spojené s klienty. Tyto náklady nazýváme Provozní náklady.

2. Všechny náklady, které patří k jedné Zakázce, jsou plně pod kontrolou. Kdykoli můžete porovnat rozpočtované náklady, objednávky a skutečné náklady (koukejte na modré sloupce v tabulce Zakázky)

3. Všechny dodavatelské faktury jsou na jednom místě. Všechny faktury máte jednoduše pod kontrolou, můžete využívat také filtrů pro snadnější vyhledávání. Pokud vyfiltrujete dodavatelské faktury podle dodavatele, uvidíte přehled toho, kolik peněz jste utratili ve vztahu k vybranému dodavateli.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu