Přiřazení částečné úhrady k finančnímu dokladu

Je-li částka transakce nižší než zbývající hodnota dokladu k úhradě, lze celou tuto částku připsat na daný doklad.

V níže uvedeném příkladu přiřadíme částečnou platbu ve výši 261 EUR k faktuře s celkovou hodnotou k úhradě 630,41 EUR.

Assignment of a partial payment

Celá částka transakce (1) je přiřazena vybranému finančnímu dokladu a finanční doklad je zobrazen jako částečně uhrazený (2). Stejným způsobem lze k dokladu přiřadit i další transakce.

Partially paid invoice

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu