O účetním deníku

Účetnín deník je seznam všech účetních záznamů společnosti. Slouží k záznamu jednotlivých účetních případů.

V účetním deníku jsou sloupce, které vám pomohou uspořádat a mít přehled o všech účetních případech.

Sloupec Detaily
Datum Zúčtovací datum – Datum, ke kterému je položka zaúčtována
Typ dokumentu Druh dokumentu
Předmět Podrobné informace o dokumentu
Debet/MD je záznam provedený na levé straně účtu
Kredit/DAL je záznam provedený na pravé straně účtu
Částka DOC Částka v měně, ve které je dokument vydán
Kurz DOC/ACC Hodnota jedné měny převedené na jinou
Částka ACC
Částka přepočtená do účetní měny

Data účetního deníku můžete snadno exportovat kliknutím na ikonu Export. Do vašeho počítače se poté uloží xlsx dokument.

Data můžete filtrovat dvěma způsoby: podle datumu a podle typu dokumentu.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu