Jak přečíslovat Faktury, Zakázky a další Dokumenty

Všechny Faktury, Zakázky a Dokumenty jsou číslovány podle data vytvoření. Některé dokumenty mohou být přečíslovány, pokud má užívat práva změnit číslo dokumentu.

Číslo Faktur, Zakázek a Dokumentů je zobrazen v levém horním rohu daného pohledu.

absence

Chcete-li změnit číslo, klikněte na ikonku pokročilé editace, zvolte změnit číslo dokumentu a editujte číslo.

absence

Podívejte se níže na GIF,jak změnit číslo Faktury / Zakázky / Dokumentu.

monthly-absences

Číslo nově vytvořených Dokumentů bude následovat již vytvořenou numerickou řadu.

Příklad: Pokud máte dva dokumenty – DOC-1 a DOC-2 a rozhodnete se přečíslovat DOC-2 na DOC-3, budete nyní mít dva dokumenty – DOC-1 a DOC-3. Nově vytvořený dokument nyní vyplní prostor v číselné řadě a bude pojmenován jako DOC-2. Pak budeme mít tři dokumenty DOC-1, DOC-2 a DOC-3. Další vytvořený Dokument bude pokračovat v číselné řadě a bude mít název DOC-4.

Poznámka: Pouze uživatelé, kteří jsou přidáni do skupiny – Supervisor, mají možnost změnit číslo Faktury, Zakázky nebo Dokumentu.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu