Klávesové zkratky

Užitečné klávesové zkratky

Práci si můžete usnadnit s využitím těchto klávesových zkratek:

dashboard

Nápovědu najdete v nabídce

Chcete-li zobrazit seznam dostupných klávesových zkratek, klikněte na nabídku s otazníkem (1 ) a vyberte možnost “Klávesové zkratky” (2).

breadcrumbs

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu