O Klientském rozpočtu

Klientský rozpočet je klíčovým dokumentem v Teamogy.

Správně sestavený rozpočet je klíčový pro ziskovou realizaci zakázky. Mějte pod kontrolou vzhled i obsah dokumentu předtím, než opustí společnost. Vytváření rozpočtů pomocí Teamogy může zvýšit Vaše zisky.

Account manažeři obvykle vytvářejí klientské rozpočty a posílají je klientům. Klientský rozpočet je napárován přímo na zakázku a můžete vidět a porovnat rozpočtované hodnoty se skutečnými. Ulehčuje to velmi správu zakázek a máte tak všechny joby krásně na jednom místě a pod své zisky pod kontrolou.

V Advanced Teamogy plánu můžete také využit schvalovací procesy klientského rozpočtu. Klientské rozpočty mohou být řízeny před-definovanými schvalovacími procesy, které Vám zajistí, že rozpočet neopustí Vaší společnost bez toho, aniž by prošel schválením určité skupiny osob.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu