Přepínání mezi záložkami Zakázky / Moje zakázky / Úkoly / Klientská režie / Interní režie a vyhledávání

Je jednoduché najít požadovanou Zakázku, Úkol nebo Režii. Stačí přepínat mezi založkami, vyhldat pomocí jména klienta, jména Zakázky/Režie nebo použít další kritérium. Zvolte si Zakázku/Úkol/Režii a vytvořte na něj nový Výkaz času. Podívejte se na GIF níže.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu